Nákup a predaj pevných, tekutých a plynných palív, predaj elektrickej energie, kovov, hutníckych materiálov a ferozliatin