Nákup a predaj pevných, tekutých a plynných palív, predaj elektrickej energie, kovov, hutníckych materiálov a ferozliatin

úvodná stránka

Prehlásenie o prístupnosti


Prevádzkovateľ WWW stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Užívateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 4.0 Transitional, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS.

Tento web je spravovaný spoločnosťou SLOVENERGO spol. s r.o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava (ďalej len „Správca webu“). Pokiaľ majú Užívatelia otázky týkajúce sa tejto stránky alebo technických problémov, je možné kontaktovať Správcu webu e-mailom na adrese info@slovener­go.sk.