Nákup a predaj pevných, tekutých a plynných palív, predaj elektrickej energie, kovov, hutníckych materiálov a ferozliatin

úvodná stránka

O spoločnosti

zemegula-sp.jpg
flags-sp.jpg
rc-riadenie-kvalityu.jpg
Profil spoločnosti
Spoločnosť SLOVENERGO bola založená v roku 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, na dobu neurčitú.

Obchodné meno: SLOVENERGO spol. s r.o.
Sídlo: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
IČO: 31 337 091
DIČ: 2020314912
IČ DPH : SK 2020314912
Deň vzniku: 7. 12. 1992
Zápis OR SR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3893/B

Už viac ako 20 rokov patríme medzi významné obchodné spoločnosti na Slovensku. Našou hlavnou činnosťou je obchod s tuhými palivami. Dlhoročné stabilné výsledky dosahujeme najmä vďaka bohatým skúsenostiam, korektnému prístupu k obchodným partnerom a lojálnym zamestnancom.
Za hodnotami, ktoré vytvárame, stojí stabilný tím ľudí. Investujeme do ich profesionálneho rastu, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a sociálneho programu. Vzhľadom na aktívnu personálnu politiku nám Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2005 udelilo druhé miesto v kategórii Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine.

Pracovný tím
Sme ľudia, ktorí sa neustále vzdelávajú a majú dlhoročné skúsenosti v obchodnej a finančnej sfére. Komunikujeme slovensky, česky, anglicky a rusky.
Naše hodnoty prezentujú:
  • spokojný zákazník
  • motivácia
  • tímová spolupráca a komunikácia
  • tvorivosť a zlepšovanie

Záruka kvality
Zárukou kvality služieb, ktoré SLOVENERGO poskytuje zákazníkom na Slovensku a v zahraničí, je efektívne fungujúci Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. V roku 2015 sme zaviedli Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015.