Nákup a predaj pevných, tekutých a plynných palív, predaj elektrickej energie, kovov, hutníckych materiálov a ferozliatin

úvodná stránka

Obchodné aktivity

uhlie-kopa-sp.jpg
rc-dpe.jpg
zvitky-sp.jpg
Pre našich zákazníkov zabezpečujeme dodávky čierneho energetického uhlia z Ruskej federácie, Ukrajiny, Českej republiky a Poľska. Koksovateľné uhlie pochádza z Ruskej federácie a Českej republiky, odkiaľ sú realizované aj dodávky koksu. Na Slovensku sme výhradným zástupcom spoločnosti OKD, a.s., jediného producenta čierneho uhlia v Českej republike.

Ponúkame:
  • čierne energetické uhlie
  • koksovateľné uhlie (oba typy z produkcie OKD, a.s.)
  • energetické uhlie s nízkým obsahom síry – typ T, SS, D, DG, G (z RF)
  • koksovateľné uhlie – typ KS, OS (z RF)
  • metalurgický koks – vysokopecný, zlievarenský
  • otopový koks
  • koks pre technologické účely
  • hnedé uhlie
  • antracit
Obchodné portfólio je doplnené za tepla a za studena valcovanými plochými oceľovými výrobkami.
V budúcnosti sa plánujeme venovať využitiu alternatívnych zdrojov energie.

Medzi našich významných zákazníkov patria Holcim Slovensko, a.s., Považská cementáreň, a.s. Ladce, Tepláreň Košice, a.s., Energy Snina, a.s., Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa.